Thu. May 30th, 2024

Tag: wow slot มาใหม่ล่าสุด จีคลับ slot666

“เจ้าท่า” ยกระดับมาตรฐานบุคลากรเดินเรือ ชู 11 เกณฑ์กลไกเทียบเท่าสากล

กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า แผนดำเนินงานกองมาตรฐานคนประจำเรือ ประจำปี 66 มีแผนยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองสถานศึกษาฝึกอบรมในระดับต่างๆ ให้เ…