Thu. May 30th, 2024

Tag: ราคา bomb crypto เว็บสล็อตตรง -ยูฟ่ารอบชิง

เติมสีสันกำแพง “ชุมชนแฟลตรถไฟวัดดวงแข” ปั้น “สตรีทอาร์ต” แห่งใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า ในวันที่ 28 ส.ค.65 รฟท. ร่วมกับนิสิต และอาจารย์จากสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “เชื่อมสัมพันธ์พี่น้องสู่ชุมชน” ณ ชุมชนแฟลตรถไฟวัดดวงแข แขว…