Thu. May 30th, 2024
0 0
Read Time:3 Minute, 21 Second

Lợi nhuận sau thuế giảm 21% sau kiểm toán do tăng trích lập dự phòng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã chứng khoán: OCB) vừa công bố báo cáo năm 2023 sau kiểm toán. Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế giảm 875 tỷ đồng xuống còn 3.302 tỷ đồng, giảm 21% so với báo cáo quý IV/2023 trước kiểm toán.

Lý giải về việc lợi nhuận giảm, OCB cho biết ngân hàng chủ động trích lập thêm chi phí dự phòng để tăng cường bộ đệm quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể, nhà băng này đã điều chỉnh một số khoản mục thu nhập đã thực thu tiền từ khách hàng trong năm 2023 sẽ được hoạch toán đủ trong quý I năm nay.

Đồng thời, ngân hàng cũng phân loại lại phần lớn giá trị khoản mục “tài sản gán nợ đang chờ xử lý” thuộc mục “tài sản có khác” sang khoản mục “các khoản nợ chờ xử lý khác đã có tài sản xiết nợ, gán nợ”From: web game casino. Việc phân loại này kéo theo chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được trích bổ sung tăng 44,4% (lên hơn 1.627 tỷ đồng).

Lãnh đạo OCB cũng cho biết, đối với các khoản nợ khách hàng đã bàn giao tài sản đảm bảo để thay thế nghĩa vụ trả nợ, tính đến nay ngân hàng đã xử lý giảm 50% nên chi phí dự phòng đã trích bổ sung cho những tài sản này vào cuối năm 2023 cũng sẽ được hoàn lại tương ứng. Qua đó, dự kiến kết quả quý I sẽ cải thiện đáng kể.

Sau kiểm toán, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng ghi nhận 8.935 tỷ đồng, giảm 587 tỷ đồng so với báo cáo quý IV/2023, tương đương mức giảm 6%. Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm 525 tỷ đồng và lãi từ hoạt động khác giảm 61 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu sau kiểm toán giảm nhẹ từ 2,7% xuống còn 2,6%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng được cải thiện, từ 50% lên hơn 64%.

Lên kế hoạch lãi trước thuế tăng 66%, chia cổ tức 20% bằng

OCB mới đây cũng vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo đó, OCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 6.885 tỷ đồng, tăng 66% so với kết quả năm 2023. Mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản đạt 286.562 tỷ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2023.

Tổng huy động vốn thị trường 1 (giao dịch giữa ngân hàng, người dân, và doanh nghiệp) dự kiến đạt 197.346 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt 177.592 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 20%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Năm 2024, ngân hàng này cũng đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 4.168 tỷ đồng thông qua 3 phương án.

Phương án 1 là phát hành gần411 triệu cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%.

Phương án 2 là phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Phương án 3 là chào bán tối đa882.353 cổ phiếu riêng lẻ với tổng giá trị dự kiến tối đa hơn 8,8 tỷ đồng.

Nếu thành công cả 3 phương án trên, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ tăng từ mức 20.548 tỷ đồng lên 24.717 tỷ đồng. Số tiền thu được từ tăng vốn, nhà băng này sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, cho vay và mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.From: web game casino

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin