Thu. May 30th, 2024
0 0
Read Time:2 Minute, 45 Second

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า ในวันที่ 28 ส.ค.65 รฟท. ร่วมกับนิสิต และอาจารย์จากสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “เชื่อมสัมพันธ์พี่น้องสู่ชุมชน” ณ ชุมชนแฟลตรถไฟวัดดวงแข แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยจะร่วมกันสร้างสรรค์จิตรกรรมฝาผนัง งานศิลปะ เพนท์ลวดลายต่างๆ บนกำแพงของชุมชนแฟลตรถไฟวัดดวงแข ให้มีความสะอาด สวยงาม เติมสีสัน เพิ่มความน่าอยู่ให้ชุมชน และทำให้ฟุตปาธบริเวณดังกล่าวเป็นทางเดินเท้าที่มีความสะอาดสวยงาม

กิจกรรมดังกล่าวสอดรับกับนโยบายสำคัญของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่า รฟท. ที่มุ่งมั่นผลักดันให้ รฟทคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ของ รฟท. ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักพนักงานรถไฟทั่วประเทศด้วย เพื่อให้มีความ สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย และจัดกิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คใหม่ของชุมชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ

สำหรับชุมชนแฟลตรถไฟวัดดวงแข เป็นบ้านพักของพนักงาน รฟท. และครอบครัวจำนวนมาก อยู่ติดกับสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ภายในชุมชนจะมีคณะกรรมการที่ถูกเลือกจากคนในชุมชน มาเป็นผู้นำ เพื่อทำหน้าที่ประสานงาน บริหารจัดการดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยสื่อสารถึงจุดเด่นของชุมชนแฟลตรถไฟที่มีอาชีพ และวิถีชีวิตที่โดดเด่น โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านแต่ละภาพของช่องกำแพง ที่สามารถให้ผู้คนที่ได้มาในชุมชนได้เห็น และมีส่วนร่วมกับภาพ 3 มิติ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นจุดเช็คอินของชุมชน และยังเป็นสื่อโฆษณาจูงใจ สร้างให้เป็นจุดเด่นของชุมชน โดยใช้ศิลปะไทยมาผสมผสาน เพื่อรักษา และสืบทอดอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป

เมื่อความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายในการสร้างสรรค์งานศิลปะบนกำแพงแล้วเสร็จ ชุมชนแฟลตรถไฟวัดดวงแข จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสตรีทอาร์ต (Street Art) แห่งใหม่ของเขตปทุมวัน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนรถไฟ ประชาชน และนักท่องเที่ยว สามารถเดินทางมาเยี่ยมชม แวะถ่ายภาพ และสัมผัสบรรยากาศของวิถีชุมชนคนรถไฟ ซึ่งจะเป็นจุดเช็กอิน และแลนด์มาร์คใหม่ให้กับกรุงเทพมหานคร ที่สำคัญชุมชนแห่งนี้ จะกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนบ้านพักพนักงานการรถไฟฯ แห่งอื่นๆ อีกด้วย

การส่งเสริมให้ชุมชนบ้านพักพนักงานรถไฟ มีการพัฒนาปรับปรุงจากเดิมที่มีความทรุดโทรม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ทั้งความสุข สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่คนรถไฟที่พักอาศัยในชุมชนบ้านพักพนักงานรถไฟ และประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้ใช้ประโยชน์จากการใช้ที่ดินของ รฟท. อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามนโยบายของ รฟทคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร. ที่จะเดินหน้าพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมให้แต่ละชุมชนบ้านพักพนักงานรถไฟแต่ละแห่ง มีการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin